VOORDELEN ELECTRONISCH VERGADEREN

Bespaart vergadertijd en versnelt het besluitvormingsproces

De groepsleden kunnen gelijktijdig gedachten, ideeën en reacties kwijt. Iedereen kan tegelijkertijd praten. Zo worden uren vergadertijd bespaard, soms tot 50%! Teams die Crealogic intensief gebruiken hebben ook minder vergaderingen nodig.

Voor iedereen direct toegankelijke kennisuitwisseling (Het Nieuwe Werken)

Deze sessies kunnen op Intranet door anderen worden gevolgd en aan worden deelgenomen vanuit de hele wereld.en de vastlegging kan ieder moment vanaf iedere plek worden uitgevoerd en direct worden gebruikt en aangevuld door anderen.

Teams kunnen snel toewerken naar onderwerpen die prioriteit hebben

Het systeem stelt de deelnemers in staat hun stem uit te brengen door het toewijzen van punten op meerdere manieren om prioriteiten vast te stellen.

Verbetert de kwaliteit van probleemoplossing en besluitvorming

Gelijktijdige input en uitwisseling van ideeën stimuleert kwalitatief betere ideeën. De deelnemers kunnen elkaars ideeën op hun individuele schermen zien en hierop reageren.

Genereert veel ideeën in korte tijd

Omdat iedereen meedoet en tegelijkertijd kan praten, is de ideeëngeneratie veel intensiever en sneller. Niet alleen de veelpraters uit de vergadering voeren het woord: iedereen doet mee aan een inspirerende dialoog.

Gelijke deelname creëert optimale betrokkenheid en draagvlak

De deelnemers voelen zich meer betrokken en sterker verantwoordelijk voor de invoering van de genomen besluiten: ieder individu heeft een stem gehad in de ontwikkeling ervan.

Anonimiteit stimuleert een openhartige meningsuiting

Er kan met Crealogic anoniem worden vergaderd. De anonimiteit stimuleert een openhartige meningsuiting waarbij de energie wordt gericht op de boodschap en niet op de boodschapper.

De structuur garandeert een taak- en doelgerichte communicatie

Omdat de agenda een integraal onderdeel is van het elektronisch proces, verloopt het creatieve proces gestructureerder dan bij een traditionele vergadering. De communicatie is daardoor meer taak- en doelgericht. Tijdens de sessie kan de agenda direct aangepast worden om de normale vergader flexibiliteit te handhaven. Begrippen, ideeën, toelichtingen, afspraken zijn gezamenlijk gemaakt en eenduidig, de deelnemers spreken dezelfde taal.

Plaats en tijd onafhankelijke voorbereiding

Op vergaderingen en deelname door commentaar toe te voegen bij verhindering, op afstand. Tijdsbesparend via werken vanuit huis of elders.

Sneller activeren van de intrensieke kennis (Tacit Knowledge)

Met de Brownpaper-sessie toepassingen groepen in staat stellen de meest optimale werkvormen voor groepen te kunnen toepassen om de kennis in de groep efficiënt gemeenschappelijk te maken.

Snelle en automatische verslaglegging maakt de follow-up makkelijker

Alle invoer tijdens de vergadering en de resultaten worden meteen automatisch geprint en zijn beschikbaar voor de deelnemers. Deze gegevens zijn direct beschikbaar, elektronisch of op papier, voor een vervolgactie of verdere verwerking in een rapport of presentatie of als HTLM page op het Intranet van het bedrijf zodat iedereen direct de resultaten van de meeting kan bekijken. Real time vastleggen van afspraken en notulen Voor iedereen toegankelijk indien gewenst.