ONDERDELEN VAN CREALOGIC ELECTRONISCH VERGADEREN

Crealogic is een volledige integratie van een aantal onderdelen die ook als product op zich ingezet kunnen worden. De basis voor het systeem wordt gelegd door het brainstormen. Daarnaast kunnen de onderdelen categoriseren, evalueren en rapporteren onderscheiden worden. Crealogic is ook in te zetten voor Brownpaper-sessies en enquêtes door een aantal onderdelen gecombineerd in te zetten. Er wordt standaard anoniem gewerkt maar het is ook mogelijk in een niet-anonieme sessie te werken zodat de gebruikersnamen achter iedere inbreng zichtbaar worden en in de multicriteria analyse ook de individuele score op naam zichtbaar gemaakt kan worden.
Voor voorbeelden van de diverse modules klik hier om in te loggen voor een  Demonstratie van ons electronisch vergadersysteem.

1. Brainstormen

De module Brainstormen kan op meerdere manieren worden ingezet. De deelnemers kunnen binnen deze module op anonieme wijze ideeën genereren met betrekking tot een bepaald onderwerp. Het onderwerp kan daarbij worden onderverdeeld in verschillende vragen (items), waarop vervolgens wordt gebrainstormd of meningen geïnventariseerd. Op elk individueel beeldscherm ziet men zowel de eigen ideeën als die van de overige deelnemers, zodat men op elkaars ideeën verder kan bouwen. Brainstormen kan ook met de Groepsrapportage module volgens de 'Brainwritingpool' methode. 

2. Clusteren

Clusteren(categoriseren) wordt gebruikt om de ideeën en resultaten die met behulp van de brainstorm zijn verkregen op een ordelijke wijze te rangschikken, te clusteren. Hierdoor kunnen soortgelijke ideeën in groepjes met 'clustertitels' worden ondergebracht. Dit onderdeel clusteren kan ook ingezet worden voor Brainstormen. Op drie manieren kan er worden geclusterd.

Clusteren binnen de Crealogic software kan op twee verschillende manieren:

1e. Iedere deelnemer categoriseerd/clustert in zijn/haar computer en brengt zijn of haar eigen ideeën onder in clustertitels. De eigen ideeën worden met de muis naar clustertitel-iconen gesleept, een openklappende folder, vervolgens kan in iedere folder(clustertitel) de inhoud bekeken worden en per cluster ideeen worden toegevoegd.
2e. In de brainstorm sessie ideeen verplaatsen naar een item
Bijvoorbeeld uit een grote hoeveelheid ideeen kiest iedere deelnemer zijn beste idee en verplaatst dat naar het item 'Beste Idee'

Clusteren buiten de Crealogic software met de 'Brown Paper' aanpak

De ideeën worden uitgeprint op kaartjes of etiketten en worden door de groepsleden met de hand in clusters bij elkaar gebracht, de Brownpaper sessie methode. Hierna kan het resultaat van de clustering weer razendsnel door een Crealogic facilitator in de computer worden ingebracht aan de hand van de unieke idee-nummering. (Klik links op productinformatie voor informatie over een Brownpaper-sessies)

3. Evalueren en prioriteiten stellen

Evalueren maakt het mogelijk de ingebrachte ideeën te waarderen. Elke deelnemer kent hiermee een waarde of een prioriteit toe aan de gegenereerde ideeën of groep (cluster) van ideeën. Hierna kan het gemiddelde van de groep (of deelgroepen of individueel) berekend worden en de standaardafwijking zichtbaar gemaakt worden. Er zijn verschillende evaluatiemethodes beschikbaar om de prioriteitsstelling mee uit te voeren, ja/nee, nummeriek naar eigen keuze in te stellen en multicriteria.

Enquêteren met het onderdeel evaluaeren

Het onderdeel enquêteren stelt u in staat om vragenlijsten en enquêtes te maken en te publiceren waarbij u mensen via Internet of Intranet hun oordeel kunt laten geven over verschillende onderwerpen. Hierbij zijn verschillende waarderingssoorten mogelijk, zoals een beoordeling 'van 1 tot 5', 'van 1 to 10' maar ook 'ja/nee'. De sessieleider kan tussentijds de resultaten bekijken en met een druk op de knop de resultaten van de groep publiceren.
Om Crealogic op deze wijze in te zetten worden eerst vragen aangemaakt in de brainstorm module waarna de evaluatie module gebruikt wordt.

4. Groepsrapportage

U kunt gezamenlijk aan een verslag werken zoals notulen, een voorstel voorbereiden, in werkconferenties break-out groepen laten rapporteren etc. Ook is het mogelijk om meerdere groepen aan 1 rapport te laten werken, waarbij de volgende groep reageert en een uitbreiding toevoegt op het werk van de vorige.

Printen  eindrapportage

Iedere deelnemer kan de sessie uitprinten. De sessieleider kan op meerdere manieren een printrapport samenstellen en printen. De sessies kunnen ook direct als HTML file verzonden worden of op een website gezet. Ook kan de sessieleider de sessies overzetten in Wordfiles.

Brownpaper sessies op locatie

Als uitbreiding op het brainstormen en categoriseren in de computer kan men ook de Crealogic Brownpaper-sessie methode gebruiken. Hierbij worden de ideeën, meningen, feiten via de brainstormmodule op de computer ingebracht door de deelnemers en vindt het categoriseren plaats op een Brownpaper-sessie bord (Pinwand), op whiteboards of flipcharts. Al tijdens het invoeren van de ideeën drukt de label-printmodule alle ideeën af op zelfklevende etiketten die op geeltjes (3M memo block) geplakt en dan op het bord etc. geplakt worden. Vervolgens kan de groep de uitgeprinte ideeën aan het bord categoriseren. Daarna worden de resultaten weer ingevoerd via een zeer efficiënte methode waarbij alleen de ideenummers in de computer ingevoerd hoeven te worden. Al na enkele minuten kunnen de resultaten in de computer bekeken en aangepast worden.

Overige functionaliteiten

In het gebruikersscherm is ook een adresboek beschikbaar met de namen etc. van de deelnemers en in niet-anonieme sessies ook hun individuele bijdrage. De chatbox kan gebruikt worden in een sessie en er kunnen files (Word, Powerpoint) in de sessie worden opgeslagen en bekeken. Ook kan iedere deelnemer vanaf zijn werkplek een print maken van de openstaande sessie.