TOEPASSINGEN GROUP DECISION ROOM IN DE PRAKTIJK

Crealogic BV heeft inmiddels al meer dan 22 jaar lang ervaring met het toepassen van groupware ter ondersteuning van teams en organisaties en heeft Crealogic software bij vele verschillende groepsprocessen en adviestrajecten op succesvolle wijze toegepast. Via honderden workshops en sessies bij zeer verschillende organisaties en groepen met uiteenlopende onderwerpen heeft Crealogic bewezen als 'versneller' te fungeren en business value toe te voegen. De werkwijze is verschillend en is het meest bekend als een Group Decision Room aanpak.

Voorbeelden zijn:

Interactieve strategie- en beleidsontwikkeling

Crealogic werd ingezet door een multinational in de elektronica voor een Europese brainstorm met als doel beeldvorming ten aanzien van de Electronic Highway, zonder dat daarvoor 50 mensen moesten reizen. Er moest binnen twee weken een resultaat op tafel liggen, gebaseerd op ideeën en mogelijkheden zoals gezien vanuit de verschillende landen. Het leverde veel ideeën op die niet bekend waren in het bedrijf. Het rapport van de Crealogic workshop werd door het bedrijf gebruikt voor nieuw beleid en strategische vernieuwing welke mede werden aangezet door de Raad van Bestuur.

Toekomst scenario ontwikkeling

Een Adviesdienst van Verkeer en Waterstaat heeft met behulp van Crealogic een verkenning gedaan met vele experts over de ontwikkelingen in Nederland tussen nu en 2035 en op basis daarvan nieuwe onderzoeksrichtingen bepaald.

Productvernieuwing

Crealogic werkconferenties werden door een productgroep van een multinational in de elektronica gebruikt om met vele functionele specialisten productvernieuwingen uit te werken. Het resultaat was een business plan met tientallen miljoenen extra omzet.

Innovatie

Researchers van een divisie in consumentengoederen bereikten een doorbraak in hun researchprogramma met behulp van vele functionele specialisten en experts van buiten het bedrijf in een Crealogic® innovatie-workshop. Samen met het product management werd een maand een geheel hernieuwd research programma uitgewerkt.

Organisatievernieuwing

Een biotechnologie multinational gebruikte Crealogic om met directeuren ideeën te ontwikkelen voor nieuwe strategische richtingen en een eerste verkenning van organisatievernieuwing.
In een Crealogic workshop werkte een managementteam van een grote fabriek een turn-around uit waarbij nieuwe producten en organisatievernieuwingen werden uitgewerkt. In plaats van binnen de verwachte twee jaar werd er al binnen drie maanden gereorganiseerd.

Business planning

Op het verzelfstandigingsproces van een computercentrum werd door gebruik te maken van Crealogic-sessies een jaar vooruitgelopen. Er waren voor de verzelfstandiging een aantal scenario's ontwikkeld die vele complexe factoren en een ingewikkelde samenhang vertoonden. De verschillende meningen werden door Crealogic toe te passen duidelijk vastgelegd en geordend. In drie dagen werden drie scenario's met vele consequenties uitgewerkt.

Er zijn nog vele toepassingsvoorbeelden beschikbaar zoals bijvoorbeeld:
Interactieve beleidsformulering
Actieplanning
Teambuilding
Kwaliteitsverbetering
Veranderingsmanagement
Kennismanagement
Budgettering
Projekt start-up
Visie creëren